O Nisai

NISAI SLOVAKIA 

Ponuka programov

Naše výhody

MEDIA

O skupine Nisai
založenej vo
Veľkej Británii

Nisai Group, založená vo Veľkej Británií v roku 1996, je poskytovateľom programov na podporu celoživotného vzdelávania. Nisai verí, že každý študent má rovnakú hodnotu a mal by mať prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádza a preto sa zameriava na transformáciu vzdelávacieho prostredia prostredníctvom zmiešaného a diferencovaného vzdelávania.

Nisai Group ponúka svojim študentom flexibilné a inovatívne vzdelávacie programy. Podporuje ich, aby dosiahli svoje ciele a nasledovali cestu, ktorou sa vybrali, či už ide o zotrvanie v oblasti vzdelávania alebo presun do pracovnej sféry. Zapojením Nisai Inštitútu profesionálneho rozvoja (NPDI), Nisai podporuje študentov počas ich celej životnej cesty - od základnej školy až po dospelosť a rozvoj na trhu práce.

Nisai Global School (NGS) funguje v rámci Nisai Virtuálnej Akadémie(NVA). Ide o špecializovaný inštitút, schválený Ministerstvom školstva (v UK), na podporu študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. NGS je plne interaktívny, online vzdelávací inštitút, ktorý poskytuje kvalitné domáce vzdelávanie pre žiakov vo veku 8-19 rokov.

NGS ponúka kompletné stredoškolské vzdelanie online. Poskytuje všetko, čo by ste očakávali od tradičnej školy - od vyučovacích hodín, domácich úloh, skupinových prác na projektoch, rôznych klubov až po záverečné hodnotiace správy.

Spoločnosť Nisai sa spojila s Alumnize Slovakia, aby spustila jedinečnú medzinárodnú iniciatívu, ktorá spája odborné znalosti Alumnize a Nisai England. Cieľom partnerstva je ponúknuť slovenským študentom prístup k špičkovému britskému vzdelávaniu bez toho, aby museli opustiť svoju domovskú krajinu. Táto spolupráca umožňuje za dostupné ceny poskytnutie vysokých vzdelávacích štandardov prostredníctvom skúsených učiteľov a holistického prístupu, zameranému na budúcnosť. Iniciatíva, ktorá sa osvedčila vo viac ako 31 krajinách, sľubuje, že slovenským študentom poskytne nástroje, ktoré potrebujú na to, aby mohli prosperovať v čoraz konkurenčnejšom globálnom prostredí.

Nisai - Alumnize projekt
Nisai Slovakia

DOZVEDIEŤ SA VIAC

Náš partner

School Excellence

Angličtina na školách

Príležitosť pre školy spolupracovať s Nisai a zvýšiť úroveň výučby tak, aby spĺňali britské štandardy

Program Nisai Holistic English Language Proficiency Program (N-HELPP) spája všetky naše osvedčené postupy so živým vyučovaním prostredníctvom Virtuálnej Akadémie Nisai.
Tento programumožňuje všetkým študentom inkluzívny prístup, aby sa mohli rozvíjať prostredníctvom inovatívneho vzdelávania.
Učenie angličtiny ako jazyka poskytuje študentom príležitosť naučiť sa bežnú angličtinu a uľahčuje každodennú komunikáciu.. Rozvíjame tak nielen vedomosti, ale podporujeme budovanie sebadôvery a sebaúcty, čím rozvíjame celého človeka ako osobnosť.

Dôvody prečo si vybrať N-HELPP

Program „NISIMS“ umožňuje v reálnom čase sledovať dochádzku, komunikáciu a angažovanosť študenta
Plány lekcií šité na mieru jednotlivcom
Angličtina sa vyučuje ako jazyk, nie ako predmet
Rodičovský portál: Poskytuje prístup k aktuálnym údajom
Technológia tried „NVA“ vytvára inkluzívnejšie vzdelávacie prostredie

Program zahŕňa

Uplatňovanie získaných vedomostí a podpora čítania, písania a komunikácie.

Multisenzorický anglický program, ktorý podporuje čítanie, písanie a rozvoj pamäte.

Inkluzívnosť pre ľudí s neurodiverzitou i bez nej. Na hodine prítomný učiteľ vedie triedy s cieľom učiť, aplikovať a rozvíjať zručnosti v angličtine.

Živé hodiny
Nahrávané hodiny
Medzinárodní učitelia
Vstupný test
Záverečné hodnotenie
Chill-out zóny - kluby a krúžky
Nisai - Cambridge cesta
Rodičovská kontrola

Program N-HELPP prebieha formou pútavých a interaktívnych lekcií v trvaní od 30 minút do 1 hodiny.

6 predmetov:
Matematika, Angličtina, Prírodoveda, IKT,
PSHE, Globálne perspektívy

(Toto je základ pre študentov na štúdium IGCSE a AS/A Level. Kurzy sú flexibilné a prispôsobené potrebám študentov)

Domáce vzdelávanie Nisai

Cesta

CEFR A1, A2

NS1

NS2

NS3

IGCSE

AS/ A Levels

1.-2. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ až SŠ

Stredné školy

Maturita a
príprava na ňu

Nisai N-HELPP

12 predmetov:
IGCSE angličtina - prvý jazyk,
 IGCSE angličtina - druhý jazyk,
IGCSE matematika,
IGCSE matematika - doplnková,
IGCSE kombinovaná veda, IGCSE biológia, IGCSE chémia, IGCSE fyzika,
IGCSE environmentálny manažment,
IGCSE obchodné štúdie, IGCSE sociológia,
IGCSE ekonomika

Minimálne 4-5 predmetov, študenti sa môžu uchádzať o štúdium v ​​zahraničí (stredoškolská úroveň)

6 predmetov:
Anglický jazyk na AS & A úrovni, Matematika na AS & A úrovni, Schopnosti myslieť na AS & A úrovni, Ekonomika na AS & A úrovni, Sociológia na AS & A úrovni, Environmentálny manažment na úrovni AS

S minimálne 3 predmetmi sa môžu študenti prihlásiť na štúdium v zahraničí (vysokoškolská úroveň)

Program, ktorý pomáha študentom v ich schopnosti čítať a písať, čo vedie k zlepšeniu sebadôvery a väčšej angažovanosti.

NOCN Level 3 Award vo
vzdelávaní a odbornej príprave

Zaoberá sa všeobecným prehľadom a poskytuje vedomosti na posilnenie pedagogických zručností, aby vyhovovali vzdelávacím potrebám.

Units Of Sound

Podpora študentov v rozvoji zručností v čítaní a písaní popri budovaní schopnosti samostatného učenia.

Dodatočné kurzy

Okrem akademického štúdia sa študenti môžu zapísať do našich ďalších programov zručností, ktoré môžu byť súčasťou mimoškolských aktivít.

CELEBRATE WORLD SPACE WEEK 2023

01

WITH NISAI COMPETITION

EXPIRED

Naše aktivity

Objavte najnovšiu letnú školu a ďalšie aktuálne udalosti

SÚŤAŽ
PROJEKTOV UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

PREMOSŤOVANIE EKOLOGICKÉHO VZDELÁVANIA:
SPÁJANIE UDRŽATEĽNÝCH KOMUNÍT

TÉMA „EKOLOGIZÁCIA NAŠICH SUSEDSTIEV:
AKO MÔŽE VZDELÁVANIE PODPORIŤ VYTVÁRANIE INKLUZÍVNEJ UDRŽATEĽNOSTI MIEST“

DOZVEDIEŤ SA VIAC

Nisai's Annual
Christmas Card
Competition

02

03

Honor UK
Disability History
Month

EXPIRED

EXPIRED

Naši partneri

MEDIA

©2024 Allrights reserved www.nisai.com

Trường Phổ thông Quốc tế trực tuyến
Nisai Global School

Trụ sở công ty tại Việt Nam:
275 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: + 84 (0) 976 989 970

UK Northern Office (Stockton-on-Tees)
Nisai Group, Part 3rd Floor, Victoria House, Pearson Court, Thornaby, Stockton On Tees, TS17 6PT.

NISAI GROUP
vo Veľkej Británii

Sídlo vo Veľkej Británii:
Floor 4, 28 Clarendon Road, Watford, United Kingdom, WD17 1JJ

+421 908 787 929

ABOUT NISAI

NISAI SLOVAKIA

ACADEMIC OFFER

WHY CHOOSE US 

MEDIA

You might also like

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit.

CALL TO ACTION

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

99.999

9.999

99.999

9.999

for updates on our upcoming webinars

Subcribe our Youtube Channel